Mattina, Marina. « 2013». Rey Desnudo 3, no. 6 (junio 25, 2015): 128–136. Accedido junio 18, 2024. https://reydesnudo.com.ar/rey-desnudo/article/view/232.