Mattina, Marina. « 2014». Rey Desnudo 4, no. 8 (julio 14, 2016): 7–14. Accedido julio 15, 2024. https://reydesnudo.com.ar/rey-desnudo/article/view/300.